150 gæster350 kvmMadlavningskøkkenAldersgrænse ved booking: 29 år

Stort rummeligt festlokale på Vesterbro, København

Idrætsfabrikken er en tidligere fabrik på Vesterbro, der nu er omdannet til idrætsfaciliteter og selskabslokaler. 

Stort lyst lokale på Vesterbro der egner sig til bl.a. idræt, dans, gymnastik, kampsport, konferencer, foredrag, idræt- og danseevents, workshops, turneringer, receptioner og fester som f.eks. bryllupper, konfirmationer, fødselsdage (+30 år). Velegnet til arrangementer på op til 150 personer.

I tilfælde af Værkstedet er optaget, kan du se 1. Salen her.

Idrætsfabrikken udlejes i hverdage som lejrskole og kan bookes her.

Tilvalg

Disse tilkøb kan vælges under bookingen
Produkter
Selskabspakken (Obligatorisk)

Inkluderet:

  • Fest op til 50 personer
  • Selskabslokale, faciliteter og forbrug

Ved ekstra rengøring opkræves 1.100 kr. pr. påbegyndt time.

Vælg antal deltagere
Op til 50 deltagere
Op til 75 deltagere
750,00 kr.
Op til 100 deltagere
1.500,00 kr.
Op til 125 deltagere
2.250,00 kr.
Op til 150 deltagere
3.000,00 kr.
Services
Tilkøb ekstra tid (lørdag el. søndag)
2.000,00 kr.

Tilvælges hvis du ønsker at tilkøbe 3,5 time ekstra, så du i stedet for at check ud kl. 06.00, kan check ud kl. 09.30.

Faciliteter

Praktisk information

Check ind
14:00
Check ud
06:00

Husregler

Note: Efter aftale med Idrætsfabrikken, kan der gives tilladelse til check ind fra kl. 12.00 om lørdagen.

Ved ankomst til Idrætsfabrikken er det lejerens ansvar at meddele udlejer, hvis der er fejl eller mangler inden ibrugtagning. Idrætsfabrikken skal efter endt leje rengøres jævnfør husets rengøringsinstruks, som kan findes her. Ekstra oprydning vil blive for lejers regning og modregnes depositum efter endt arrangement.

--

Lejer er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på de lejede faciliteter og inventar, forvoldt ved lejers brug eller af dennes gæster. Udbedring af eventuelle skader må kun foretages på foranledning af udlejer og efter aftale. Udlejer forbeholder sig uden skyld ved gener forårsaget af udefra kommende årsager (force majure), såsom lynnedslag, eller lignende, som forårsager ødelæggelser såsom strømsvigt, svigtende vandforsyning eller lign.

Lejer har forpligtigelse til at orientere sig om hvem der ellers er på anlægget og lave de nødvendige aftaler med disse omkring lukke- og alarmprocedurer.

Lejer har ansvar for arrangementets afholdelse, herunder at vinduer og døre er lukkede hvis der spilles højt musik samt at der ikke kommer uindbudte gæster ind på anlægget og at der ikke henkastes flasker eller andet udenfor og omkring Idrætsfabrikken.

Afregningen for eventuelle skader vil ske via depositum, og dækker dette ikke, vil der blive opkrævet yderligt. Lejer er ansvarlig for eventuelle myndighedstilladelser, der knytter sig til lejers arrangement.

--

Adgang til udendørs altan er ikke muligt. Alle vinduer og døre ud til denne er låste. Brydes låse til terrassen i forbindelse med arrangementet, tilbageholdes hele depositummet. 

Vi stiller JBL Bluetooth højtaler til rådighed. Det står lejeren frit for at medbringe fadøls- og musikanlæg, dog skal der gives besked herom ved formødet.

Fadølsanlæg skal placeres som aftalt med Idrætsfabrikkens personale.

Elevatoren er ikke en del af lejemålet og kan derfor ikke benyttes.

Lejer har ansvar for at der ikke sker skader på lokalerne, herunder at der ikke i længere tidsrum ligger store mængder af væske på gulvene under arrangementets afholdelse. 

Rygning er ikke tilladt.

--

Følgende vil betyde fratræk i depositummet: ødelagte ting eller skader på anlægget, mangelfuld oprydning, rengøring eller opvask i forhold til betingelserne i linket ”rengøringsinstruks”, overskridelse af sluttidspunkt, tiltvunget afgang til terrasse, placering af musikanlæg andre steder end som anvist samt manglende tilbagemelding til Dansikring i tilfælde af fejlalarm (lejer skal i denne forbindelse selv betale for at Dansikring sender en vægter ud til Idrætsfabrikken).

Afbestilling

Gratis afbestilling inden for 48 timer
Forudbetalings- og afbestillingsregler: Moderat

Har du spørgsmål til Idrætsfabrikken, Værkstedet?


Se forskellige kategorier af street food til dit event