Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser gælder for alle vores platforme og tjenester, herunder internetside i desktop- og mobil-version, pr. e-mail og pr. telefon. Ved brug af disse anerkender du at have læst, forstået og godkendt nedenstående.

1. Begreber

"Nuento", "Nuento.dk", "os", "vi" eller "vores" refererer til selskabet Nuento ApS, et anpartsselskab underlagt dansk lovgivning. Adresse på Hellebækvej 11, 9270 Klarup, Danmark.

"Platform" refererer til websitet Nuento.dk, hvorpå booking-tjenesten er tilgængelig. Website og tjeneste ejes, hostes, administreres og styres af Nuento.

"Leverandør" eller "udlejer" refererer til den virksomhed, organisation eller enkeltperson, der udbyder ét eller flere lokaler og produkter gennem vores platform.

"Lejer" refererer til den person, der ønsker at købe, eller køber, et at de udbudte produkter.

"Bruger" refererer til alle personer, både registrerede og ikke registrerede personer, der benytter sig af platformen, herunder både leverandører og lejere.

"Lokale" dækker over alle lokaler, herunder forsamlingshuse, selskabslokaler, restauranter og andre steder til afholdelse af begivenheder.

"Kontaktperson" refererer til den person, som har ansvaret for udlejning af det enkelte lokale.

"Vilkår" og "Betingelser" henviser til følgende Vilkår og Betingelser samt alle de bilag, der henvises til.

2. Om tjenesten

Gennem Nuento.dk stiller vi en online platform til rådighed, hvor leverandører af lokaler og forsamlingshuse i Danmark kan udbyde deres produkter og services til booking. Denne tjeneste kan benyttes af portalens besøgende. Når en booking er gennemført agerer vi udelukkende som bindeled mellem lejer og leverandør ved at videregive oplysninger angående bookingen til leverandøren. På leverandørens vegne sender vi lejer en række e-mails, der indeholder relevante oplysninger vedrørende bookingen. Ved at foretage en booking gennem vores platform indgår lejer et direkte og juridisk bindende kontraktmæssigt forhold med leverandør.

Bookinger foretaget gennem Nuento overføres automatisk til leverandørens kalender, som leverandøren tilgår gennem et ekstranet. Leverandører har også mulighed for manuelt at blokere enhver dato. Det er derfor altid leverandørens ansvar, at lokalet er ledigt, hvis dette fremgår af kalenderen.

3. Registrering

Det er gratis at registrere og oprette en brugerkonto på vores platform og dette er påkrævet for at anvende vores tjeneste; både som lejer såvel som leverandør. Når du opretter en brugerkonto accepterer du vores vilkår og betingelser samt erklæring om databeskyttelse.

Første gang du anvender vores tjeneste og foretager en booking, vil du blive bedt om at indtaste en række oplysninger, som efterfølgende gemmes i din brugerprofil. Disse oplysninger sikrer en korrekt håndtering af bookingen, hvilket medvirker til en bedre oplevelse for alle parter.

Du er velkommen til at blive hos os så længe du har lyst, hvad enten du er lejer eller leverandør. Skulle du mod forventning have et ønske om at forlade os, har du har altid, uden varsel, mulighed for at afmelde dig vores tjeneste. Leverandører, herunder udlejere, er imidlertid altid forpligtet til at stille det bookede lokale til rådighed på den aftalte dato.

Vi forbeholder os altid retten til at deaktivere konti hos brugere, der misligholder gældende Vilkår og Betingelser eller gældende husregler under en booking hos en af vores leverandører.

4. Booking, priser og gebyrer

Gennem vores tjeneste har du mulighed for at booke de lokaler du ønsker i en valgt periode. Den enkelte leverandør har dog mulighed for at fastsætte en begrænsning på det maksimale antal dage hvormed et lokale kan lejes.

Lejer har ikke krav på at på at opholde sig i lokalet i en længere tidsperiode end det fremgår af bookingen. Hvis lejer ønsker at anvende lokalet i et tidsrum udover det, der fremgår af bookingen, skal dette aftales med lokalets leverandør, herunder udlejeren.

Lejepris indeholder alt det, der er oplyst på lokalets infoside. Nogle udlejere tilbyder en række gratis produkter/services, som hos andre udlejere skal tilkøbes. Eksempler herpå er musikanlæg, projektor og Wi-Fi. Se punkt 6. Tilvalg.

Bookingen inkluderer udelukkende de lokaler, der er valgt under købsprocessen og som fremgår af lokalets infoside. Hvis et hus indeholder flere lokaler og disse ikke er inkluderet i bookingen, har du ikke krav på at benytte disse, medmindre andet er aftalt med udlejeren.

Bookinger foretaget gennem Nuento er pålagt et servicegebyr. Dette hjælper os med at holde platformen kørende og yde support til både lejere og leverandører. Servicegebyret kan variere, men er som udgangspunkt 9,09 % af den samlede pris inkl. moms. Der er intet gebyr på depositum. Ved booking har du, jævnfør gældende forudbetalingspolitik som beskrevet i 5. Forudbetaling og afbestilling, mulighed for at betale hele beløbet straks eller i rater af to omgange. Betales beløbet straks, trækkes beløbet på den angivne betalingskonto efter 5 dage. Betales der i to rater, trækkes rate 1 efter 5 dage, imens rate 2 trækkes på et senere tidspunkt jævnfør gældende forudbetalingspolitik; dette værende hhv. 1 uge, 1 måned, 3 måneder eller 3 måneder før check-ind tidspunkt. Depositum reserveres altid kun på den angivne betalingskonto. Hele eller dele af beløbet frigives igen 7 dage efter check-ind tidspunkt, afhængigt af hvorvidt den pågældende leverandør ønsker at fakturere en ekstra-regning via dette beløb. Se 7. Ansvarsfraskrivelse angående misligholdelse af lokale og/eller inventar.

4.1. Kommunikation

Når du foretager en booking gennem vores platform, accepterer du, at vi sender dig en række e-mails med information herom. Du modtager pr. e-mail:

  • På booking-tidspunkt: Ordrebekræftelse og generel information omkring din booking, indeholdende dato og tidspunkt, husregler, samt praktiske oplysninger.
  • Én uge før starttidspunkt: Påmindelse om den kommende booking én uge inden startdato, der indeholder samme oplysninger som ovenstående punkt.
  • Løbende: Hvis dit betalingskort skulle risikere at udløbe eller vi på anden måde ikke er i stand til at trække relevante beløb, vil du modtage notifikation herom. Vi vil i det tilfælde bede dig om at ændre dit registrerede betalingskort.
  • Hvis der foretages en afbestilling: En afbestillingsbekræftelse med relevant information. Er afbestillingen foretaget af en leverandør eller Nuento, da vil årsagen til dette fremgå af e-mailen.

Samtidig accepterer du, at den pågældende leverandør har ret til at kontakte dig pr. telefon eller e-mail for at aftale nærmere om din booking.

Ved uforudsete hændelser vil vi, eller leverandøren, kontakte dig pr. telefon eller e-mail.

5. Forudbetaling og afbestilling

Alle leverandører benytter sig af én af fire standardiserede forudbetalings- og afbestillingspolitikker, hvilket fremgår af lokalets infoside. Disse politikker er beskrevet her.

Ved at foretage en booking gennem vores platform, accepterer lejer gældende forudbetalings- og afbestillingspolitikker hos den pågældende leverandør. Ydermere accepteres leverandørens husregler, som fremgår af lokalets infoside. Skulle lejer, mod forventning, misligholde gældende husregler, er leverandøren til enhver tid berettiget til at aflyse arrangementet. Lejer har i dette tilfælde ikke ret til refundering af lejebeløb (både for lokale, herunder rate 1 og rate 2, samt eventuelle tilvalg i form af produkter/services).

Vær opmærksom på, at en booking uden varsel kan afbestilles, hvis dele af eller hele det resterende beløb ikke kan betales på den oplyste betalingsdato i relation til de relevante forudbetalingspolitikker hos den pågældende leverandør. Lejer er selv ansvarlig for, at debit/kreditkortoplysninger er korrekte og gyldige samt, at der findes tilstrækkelig dækning på angivne betalingsdatoer. Alle betalingsdatoer fremgår af ordrebekræftelsen. Du har altid mulighed for at ændre den aktuelle betalingsmetode via din kontoside.

Leverandører har i op til 5 dage efter, at en booking er foretaget, mulighed for at aflyse denne. I det tilfælde refunderes det fulde beløb (inkl. gebyrer og depositum) til lejer. Vi kræver dog en særlig årsag til en sådan aflysning af vores leverandører, og aflysning må under ingen omstændigheder ske på foranledning af, at den pågældende leverandør ønsker at leje lokalet ud til anden side.

Hvis en lejer selv ønsker at afbestille har denne kun ret til refundering af forudbetalte beløb såfremt dette fremgår af leverandørens afbestillingspolitik. Disse politikker er beskrevet her.

5.1. Betalingstjenester

Betalingstjenester på nuento.dk håndteres via Stripe, hvorfor leverandører er underlagt "Stripe Services Agreement, herunder "Stripe Connected Account Agreement" og "Stripe Terms of Service". Ved at acceptere disse vilkår, eller ved fortsat at operere som leverandør på nuento.dk, accepterer du at være bundet af "Stripe Services Agreement", som fra tid til anden kan blive ændret af Stripe. Som en betingelse for, at vi kan tilbyde dig betalingstjenester gennem Stripe, accepterer du at angive nøjagtig og komplet information om dig og din virksomhed. Du giver samtidig tilladelse til, at Nuento må dele disse informationer samt transaktionsoplysninger relateret til din brug af de betalingstjenester, der leveres af Stripe.

6. Tilvalg

Leverandører af lokaler har mulighed for at tilbyde en række tilvalg i forbindelse med booking af et lokale. Såfremt en lejer frivilligt undlader at benytte sig af eller gøre krav på købte tilvalg, har denne ikke krav på hverken hel eller delvis tilbagebetaling af produktet/servicens pris.

Leverandører forpligter sig altid til at overholde gældende regler og lovgivning vedrørende forplejning i dennes lokaler. Nuento kan aldrig holdes ansvarlig for manglende overholdelse af regler og lovgivning.

7. Ansvarsfraskrivelse

Nuento agerer udelukkende mellemmand som udbyder af en formidlingsplatform og kan ikke holdes ansvarlige for tab eller skader, ej heller af økonomisk karakter, ved anvendelse af tjenesten. Anvendelse af Nuento’s tjeneste og formidling sker alene på brugernes ansvar.

Det er leverandørens ansvar, at et lokale er ledigt, hvis dette er angivet i lokalets kalender. Denne vedligeholdelse varetages af leverandøren gennem et ekstranet, som Nuento stiller til rådighed. Det er altid lejers ansvar at aflevere det bookede lokale i samme stand som ved ibrugtagning. Dette krav kan variere jævnfør det enkelte lokales husregler. Ved misligholdelse af lokale og/eller inventar har leverandør ret til at påregne ekstra betaling. Denne ekstra betaling kan fratrækkes et eventuelt depositum, men kan også faktureres som en ekstra regning i det tilfælde, hvor pågældende leverandør ikke benytter depositum, eller hvor det økonomiske omfang af skaderne overstiger depositummets størrelse.

Lejer er altid ansvarlig for eventuelle myndighedstilladelser, der knytter sig til det arrangement, som afholdes i det eller de bookede lokale(r).

Til trods for, at vi løbende foretager en grundig kvalitetssikring af de oplyste informationer vedrørende lokaler, services og produkter, kan vi ikke stille nogen garanti for, at alle informationer til enhver tid er udtømmende eller korrekte. Vi kan derfor heller ikke holdes ansvarlige for fejl, herunder åbenbare trykfejl, og andre forkerte eller misvisende informationer.

Nuento kan ikke holdes ansvarlig for tjenestens tilgængelighed eller for fejl på tjenesten som påvirker en eller flere funktioner, hvad enten det skyldes tekniske fejl, udfald, virus eller hackerangreb.

Nuento kan ikke holdes ansvarlig for tab af informationer og data, ej heller for følgeskaderne heraf.

Nuento kan ikke holdes ansvarlig for tekst eller links indrykket af brugere på platformen.

8. Databeskyttelse

Vi respekterer altid brugernes privatliv, hvorfor afgivne oplysninger kun deles med de parter, der indgår i den pågældende booking-aftale. Kortoplysninger, bankoplysninger og lignende vil altid blive behandlet fortroligt. Vælger en lejer offentligt at anmelde et produkt, herunder et lokale, da vil dennes fornavn og første initial i efternavn dog fremgå af anmeldelsen.

Information om udlejere, herunder kontaktperson og telefonnummer, er synlige på den enkelte lokaleside sammen med al relevant information vedrørende lokalet og tilvalg.

Leverandører er altid omfattet af tavshedspligt, der betyder, at de ikke har tilladelse til at fortælle andre om, hvem der har booket et af dennes lokale(r), medmindre de har indhentet tilladelse fra den pågældende lejer.

9. Ændringer af Vilkår og Betingelser

Nuento forbeholder sig retten til at ændre Vilkår og Betingelser samt alle de bilag, der henvises til. I tilfælde af ændringer, vil alle brugere blive informeret herom via den oplyste e-mailadresse. Ved fortsat at anvende Nuento’s platform efter nye ændringer er trådt i kraft, accepterer du som bruger disse. Det er altid brugerens ansvar at holde sig opdateret om gældende Vilkår og Betingelser.

10. Øvrige bestemmelser

Vores Vilkår og Betingelser samt services bliver forvaltet under dansk lov og enhver uenighed eller tvist der måtte opstå som følge af disse skal forelægges Danmarks Domstole, herunder Retten i Aalborg. Alle transaktioner foretaget gennem vores platform er underlagt disse vilkår og betragtes derfor som udført i Danmark.

Såfremt et eller flere punkter i vores Vilkår og Betingelser ikke kan opretholdes eller viser sig ugyldige, ignoreres eller fjernes dette eller disse punkter. Resterende punkter vil altid fastholdes uafhængigt.